Wspierają nas

  

  

 

 

Pan Andrzej Turski SPR Bodzanów, Pan Bronisław Śnieżek, Pan Andrzej Śnieżek

Państwo Grażyna i Ignacy Sierotowicz